Με το QLP, το μόνο σταθμισμένο σύστημα μέτρησης της πολλαπλής νοημοσύνης(multiple intelligence) από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Εσείς, κάνετε το test, εμείς αναλαμβάνουμε την ανάλυση του μαθησιακού σάς χάρτη και προσαρμόζουμε τη διδασκαλία μας βάσει του μαθησιακού σας προφίλ.

  • Τεστ πολλαπλής νοημοσύνης για τους μαθητές μας.
  • Διαφοροποιημένη διδασκαλία
  • ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ (έως 8 άτομα)
  • Οργανογράμματα μελέτης
  • Σεμινάρια γονέων
  • Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και αντιμετώπιση,σε συνεργασία με ειδικούς ψυχολόγους.
  • Διαδραστικοί πίνακες

Και φέτος είχαμε συντριπτικά ποσοστά επιτυχίας, με όλους μας τους μαθητές να περνούν στιςεξετάσεις γλωσσομάθειας, ΜΟΝΟ στα απαιτητικά διπλώματα των Πανεπιστημίων Cambridge, Michigan, Sorbonne και του Goethe Institut.